GAZELLA
0
Sport Klub

Ászf

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

 

 1. Bevezető rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a KorencsikSzabó Júlia Barbara, egyéni vállalkozó 1139 Budapest, Fiastyúk utca 15-17. 2. em. 1. ajtó (a továbbiakban: Szolgáltató) órarendi órákra történő jelentkezési, lemondási, részvételi szerződéses feltételeit és az adatkezelési elveket rögzítse.

A Szolgáltató adatai
• Cégnév: KorencsikSzabó Júlia Barbara EV
• Székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 15-17. 2. em. 1. ajtó
• Nyilvántartási szám: 50138409,
• Adószám: 76420087-1-41

Szolgáltató telephelye:

1138 Budapest, Sólyatér utca 4. Fszt.

 1. Részvételi feltételek

A https://gazellaklub.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal) a Szolgáltató órarendi órákra való részvételi lehetőségek kerülnek értékesítésre.
A órarendi órákra, illetve egyéni jógaórára való jelentkezésre a https://gazellaklub.hu weboldalon keresztül van lehetőség.

Ön a jelen weboldal szolgáltatásainak használatát megelőzően, illetőleg az azon történő regisztrációját, az internetes felületen keresztül órára vagy tanfolyamra történő jelentkezését megelőzően külön és kifejezett nyilatkozatával kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a Szolgáltató órarendi órákra, képzéseire, egyéni jógaóráira történő, jelen ÁSZF-ben részletesen rögzített jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési szabályokat, és annak minden pontjával egyetért.

Az órákat 1 jelentkező esetén is megtartjuk.

Az általa választott óra vagy tanfolyam részvételi díját a felhasználó a 7. pontban foglaltak szerint köteles teljesíteni.

Az órarendi órákra történő jelentkezés menete:

 1. A weboldalon feltüntetett órarendben (amennyiben azon van szabad hely) a jelentkező rákattint a „Foglalás” gombra. A felugró ablakban a jelentkező köteles megadni az ott meghatározott személyes adatokat (név, telefonszám, emailcím), melyek kezelésének szabályait a weboldalon közzétett Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza. A Foglalás teljesítése kizárólag az ÁSZF és az Adatvédelmi Nyilatkozat jelentkező általi elfogadásával lehetséges.
 2. A jelentkezésről a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja a jelentkezőt, hogy a foglalás élővé vált, valamint megküldi az alapvető információkat, és a foglalás visszamondására szolgáló aktív linket. (a visszamondásról külön email értesítést nem küldünk, a visszamondás megtörténtéről a jelentkező külön ablakban megnyíló értesítést kap.

iii. A lefoglalt szolgáltatás ellenértékét az óra kezdete előtt az óra helyszínén (a telephelyünkön) készpénzben, illetve AYCM kártyával van lehetőség rendezni (részletesebben lásd: a jelen ÁSZF 7. pontjában foglaltakat).

3. Az online órákra szintén a 2.1. és 2.2. pontok érvényesek, annyi eltéréssel, hogy az óra díja 2000 Ft / fő, amit előre utalással kell rendezni, hogy véglegessé váljon a bejelentkezés. Amennyiben az automatikus visszaigazoló e-mail nem érkezik meg azonnal, úgy azt a [email protected] e-mail címre kell jelezni. A foglalást kezdés előtt min 3 órával kell lemondani, különben a befizetett összeget nem áll módunkban másik időpontra foglalt órán érvényesíteni.

 1. A órarendi órák menete

Az órák alkalmanként általában 60 vagy 75 perc hosszúak, célszerű a kezdést megelőzően legalább 15 perccel a helyszínen megjelenni – a stúdió az óra kezdési időpontja előtt 20 perccel nyit, a jelentkező késése esetén nincs lehetőség a órarendi órákra való becsatlakozásra.

A résztvevő saját hibájából vagy a tanfolyamok más résztvevőjének hibájából bekövetkezett balesetekért, sérülésekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben a jelentkező valamilyen korábbi sérüléssel rendelkezik, köteles az oktatót erről előzetesen értesíteni legalább az első alkalom előtti időpontig. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben a helyszínen  veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, valamint szükség esetén más, a kurzuson részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.

 1. Órák

A Szolgáltató a gyakorlás menete meghatározásának kizárólagos jogát fenntartja, egyéni órák kivételével személyes kéréseket az oktatás menetére vonatkozóan nem tudunk figyelembe venni.

A jelentkezők a órarendi órákon saját felszerelést/ruházatot használhatnak, de a jógastúdió biztosítja a szükséges eszközöket.

Az egyes óratípusok leírását s a kapcsolódó alapvető információkat az órarendben az adott óra elnevezésére kattintással ismerheti meg a jelentkező. az ott rögzítetteket a jelentkező az időpontfoglalással elfogadja.

 1. Kapcsolattartás

A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az online jelentkezés során kötelezően megadott e-mail címen és/vagy az opcionálisan megadható telefonszámon történik. A Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért, a tévesen megadott elérhetőségi adatokból eredő bármilyen kapcsolódó problémáért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel. Mindezek alapján javasoljuk, hogy amennyiben a foglalást követően email címére 2 órán belül nem érkezik visszajelzés a foglalás teljesítéséről, úgy szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a szolgáltatóval email/telefon útján.

Amennyiben az adott órára nincs jelentkező, az óra nem kerül megtartásra, a terem nem nyit ki.

 1. Részvételi díjak

A részvételi díj tartalmazza az okleveles jógaoktató/ aerobikoktató által vezetett órákon átadott elméleti és gyakorlati tudásanyagot.

A szolgáltatás áfa mentes. A mindenkor hatályos részvételi díjakat a Szolgáltató a honlapon teszi közzé.

 1. Fizetés módja

7.1.  Készpénzes fizetés

A részvételi díj készpénzes teljesítésére a telephelyen van lehetőség az óra megkezdése előtt. Kérjük, hogy lehetőleg a részvételi díj pontosan kiszámított összegét szíveskedjen magával hozni.

 

7.2. Fizetés AYCM sportkártyával

A Szolgáltató szerződéses jogviszonyban áll az AYCM sport kártya üzemeltetőjével. Így az órák árának rendezése AYCM sportkártyával is lehetséges (L-es csomag vagy annál magasabb kártya esetén). A résztvevő a helyszínen egyenlítheti ki a szolgáltatás ellenértékét az alkalmazás segítségével.

Az AYCM sportkártya rendszerének működésével, rendelkezésre állásával kapcsolatosan felmerülő problémákért a Szolgáltató nem felel. Ilyen esetben a részvétel feltétele a szolgáltatás ellenértékének készpénzben történő kiegyenlítése.

 1. Részvételi szabályok


Az aerobikórákon, jógaórán való részvétel lehetősége a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint bárki számára nyitva áll az alábbi megszorításokkal

A részvételből a Gazella Sport Klub képviseletében eljáró, jelen lévő jógaoktató jogosult kizárni különösen azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz:

 • a aerobikórákon, jógaórákon a jógaközpont által biztosított lehetőség ellenére a kötelező tisztálkodást megtagadja;
 • egészségi állapota, személyes higiénéje a kurzus többi résztvevőjének egészségét,
  nyilvánvalóan veszélyezteti;
 • a jógaközpontban kötelező, a kurzust megelőzően közölt biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi;
 • magatartásával az órákon / gyakorlásokon résztvevők testi épségét szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti;
 • viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja, a jógaórák menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt a jógatanfolyamokon, jógaórán való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további kurzusokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja.

A résztvevők a jógatermet, valamint annak felszerelési tárgyait és a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen ÁSZF-ben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak használni, és felelnek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.

 1. Órarendi óra elmaradása, módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az órarendi órák időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa. A órarendi órák esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról a Szolgáltató legalább 24 órával a tanfolyam előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre
küldött levélben értesíti a jelentkezőket.

 1. Lemondási feltételek


 A résztvevők a kiválasztott tanfolyam vagy óra kezdő időpontját megelőzően legfeljebb 4 órával jogosultak a részvételt lemondani.

Amennyiben a résztvevő bérlettel rendelkezik és nem mondja le az órára való jelentkezését a fenti határidőig, akkor a következő alkalommal az időben le nem mondott óra levonásra kerül a bérletén még felhasználható órákból.

 1. Adatkezelés


A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtásával  összefüggésben személyes adatokat kezel. A Szolgáltató az adatkezelés vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

A órarendi órákra történő jelentkezés során a szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át.

Oldalaink böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó ip címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál.

A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Az online jelentkezési rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

A személyes adatok kezelésére vonatkozó Adatkezelési Nyilatkozatát a Szolgáltató mindenkor a weboldalon teszi közzé.

 

 

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

12.1. Panaszkezelés

 

A szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni, és a panaszt annak felvétele napjától számított öt évig, az arra adott válasszal együtt köteles megőrizni.

 

A szolgáltató a hozzá érkezett panaszt a beérkezésétől számított 30 napon belül megvizsgálja és arra érdemi választ kell hogy adjon. Amennyiben a panaszra a szolgáltató elutasító választ ad, azt írásban meg kell indokolnia.

 

A szolgáltatóval kötött szerződéséből eredő jogviták elsősorban békés úton, megállapodással a felek között, vagy a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság előtt intézhetők. Amennyiben ezek nem vezetnek eredményre, a felek bírósághoz fordulhatnak.

 

12.2. A szolgáltató az ÁSZF mindenkori hatályos szövegének megismerését a honlapon lehetővé teszi regisztráció illetve saját fiókba történő bejelentkezés nélkül is.

 

12.3. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az internet működésének sajátosságaiból adódóan a rendszer folyamatos üzemeltetése a szolgáltató előzetes tudta és szándéka nélkül is megszakadhat. A szolgáltató ebből következően nem garantálja a honlap és a rendszer folyamatos zavartalan működését, illetőleg a rendszerhez való hozzáférés folyamatosságát és hibamentességét, ugyanakkor mindent köteles megtenni ennek érdekében, ami az adott helyzetben tőle elvárható.

 

12.4. A szolgáltató minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül jogosult az általa nyújtott szolgáltatás vagy a honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt szolgáltatását részben vagy teljes egészében időszakosan szüneteltetni. Ebben az esetben a szolgáltató köteles – tervezett karbantartás esetén – a leállás várható időpontjáról a leállást megelőző 48 órával, valamint az újraindítás várható időpontjáról a honlapon kihelyezett hirdetményben a felhasználókat haladéktalanul tájékoztatni.

 

 

12.5 A jelen ÁSZF egyes kikötéseinek esetleges érvénytelensége nem jelenti a teljes ÁSZF érvénytelenségét, a szerződés érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak és kikényszeríthetők. Felek az érvénytelen rendelkezést kötelesek olyan jogszerű rendelkezéssel helyettesíteni, mely megfelel közös akaratuknak.

 

12.6. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók

 

 

12.7. A jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja: 2020. január 2. napja